عشق يعنی...

بی پروا؛بی غرور؛بی ترس از حسابگری ها

    سوختن؛باختن و دوباره يافتن...

اول بايد همه ی هستی ات را به نيستی بکشی تا دوباره هست شوی...

/ 3 نظر / 4 بازدید
Atefeh

سلام زهرا جان. قشنگه خانومی. سبز و پايدار باشی. آرزوی موفقيت...

رهگذر غریب

سلام زهرا خانم خوبی؟خوب اما يه دفعه همه چيز نبايد باخت.....مگه نه؟

نگار

زهرا جونم خوتو نباز...به اين زوديا(چشمک)