عشق چه زيباست وچه صادق

                                ولی يک چهره ندارد و هزاران رو دارد

                                   وبرخی يک چهره آنرا می بينند

                                          و برخی چند صورت

                  و چه اندکند آنان که همه اين جلوه ها را درک می کنند33.gif

/ 3 نظر / 6 بازدید
نگار

تولد وبلاگت مبارک عزيزم....

nazanin

ا؟پس چرا منو جشن تولد دعوت نکردی؟