اظهار عشق را به زبان احتياج نيست...

چندانکه شد نگه به نگه آشنابس است...03.gif

                                        لحظه ای که نگاه واحساس در هم می آميزد

                                                      وعشق جلوه می کند07.gif

                                                     عشقی که سکوت را می شکند

                                                      وفرياد را معنا می کند...05.gif08.gif

/ 1 نظر / 4 بازدید
nazanin

اين شعر قشنگ مال خودته؟