ای ستاره ها...

                           ای ستاره ها که بر فراز آسمان

                          با نگاه خود اشاره گر نشسته ايد

                           ای ستاره ها که از ورای ابرها

                           بر جهان ما نظاره گر نشسته ايد

                            آری اين منم که در دل سکوت شب

                            نامه های عاشقانه پاره می کنم

                             ای ستاره ها اگر به من مدد کنيد

                            دامن از غمش پر از ستاره می کنم

                             ای ستاره ها چه شد که در نگاه من

                              ديگر آن نشاط و نغمه و ترانه مرد

                               ای ستاره ها چه شد که بر لبان او

                                آخر آن نوای گرم عاشقانه مرد

                                جام باده سرنگون و بسترم تهی

                                سر نهاده ام به روی نامه های او

                                سر نهاده ام که ميان اين سطور

                                 جستجو کنم نشانی از وفای او...

                                 ای ستاره ها ستاره های خوب و پاک

                           من که پشت پا زدم به هرچه هست و نيست

                                 تا که کام او زعشق خود روا کنم

                                لعنت خدا به من اگر به جز جفا

                                زين سپس به عاشقان با وفا کنم

                            ای ستاره هاکه همچون قطره های اشک

                                 سر به دامن سياه شب نهاده ايد

                                  ای ستاره ها کز آن جهان جاودان

                                  روزنی به سوی اين جهان گشوده ايد

                                   رفته است و مهرش از دلم نمی رود

                              ای ستاره ها چه شد که او مرا نخو است

                             ای ستاره ها ؛ستاره ها؛ستاره ها؛

پس ديار عاشقان جاودان کجاست!!!!!!!!!!

/ 7 نظر / 6 بازدید
سارا

سلام زهرا جان وبلاگ قشنگی داری.فقط سعی کن از رنگهای بهتری استفاده کنی آخه من يه کمی مشکل چشمی دارم.ممنون که سر زدی.لينک کردم.

na_za_nin

ای ول فروغغغغغغغغغغغغغ.....چقده به من حال ميدی دختر

نگار

خيييييييييييييييييييلی قشنگ بود...

nasrin

سلام عزيزم محشر بود خيلی خوشم اومد

na_za_nin

اهای...يکی اينجا رو اپش کنه

نجمه

كـاش در دهكـده عشق فـراوانـي بـود توي بازار صداقت كمي ارزاني بود كاش به حرمت دلهاي مسافر هر شب روي شفافترين خاطره باراني بـود كاش اگر گاه كمي لطف به هم ميكرديم مختصر بود ولي ساده و پنهاني بود سلام زهرای عزيز. خيلی زيبا بود.