****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


 

اظهار عشق را به زبان احتياج نيست...

چندانکه شد نگه به نگه آشنابس است...

                                        لحظه ای که نگاه واحساس در هم می آميزد

                                                      وعشق جلوه می کند

                                                     عشقی که سکوت را می شکند

                                                      وفرياد را معنا می کند...

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۳٠ دی ،۱۳۸٤ - رفیق عشق