****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


 

            در تمام لحظه هايم هيچ کس ؛خلوت تنهايم را حس نکرد...

            آسمان غم گرفته هيچ گاه؛برکه ی طوفانيم را حس نکرد...

                          آن که سامان غزل هايم از اوست...

                          بی سر و سامانيم را حس نکرد...

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۳٠ دی ،۱۳۸٤ - رفیق عشق