****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


 

                               عيب جو دلدادگان را سرزنش ها ميکند...

                                وای اگر با او کند دل؛آنچه با ما می کند....

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۳٠ دی ،۱۳۸٤ - رفیق عشق