****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


 

                     عشق چه زيباست وچه صادق

                                ولی يک چهره ندارد و هزاران رو دارد

                                   وبرخی يک چهره آنرا می بينند

                                          و برخی چند صورت

                  و چه اندکند آنان که همه اين جلوه ها را درک می کنند

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸٤ - رفیق عشق