****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


چراغ چشم تو

   تو کيستی که من اينگونه بی تو بی تابم...

                                 شب از هجوم خيالت نمی برد خوا بم...

   تو چيستی که من از موج هر تبسم تو

                             بسان قايق سرگشته روی گردابم

 من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه

                            چه کرد با دل من آن  نگاه شيرين آه ...

  مدام پيش نگاهی مدام پيش نگاه

                            کدام منشا از تو دويده در تن من

  که ذره های وجودم تو را که می بیند

                            به رقص می آيند...

  چه آرزوی محالی است زيستن با تو

                            مرا همين بگذارنديک سخن با تو...

 تو آرزوی بلندی و دست من کوتاه

                              تو دوردست اميدی و پای من خسته است

   همه وجود تو مهر است وجان من محروم

                              چراغ چشم تو سبز است وراه من بسته...

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٤ - رفیق عشق