****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


 

دا نه های برف

 گل یخ را می پوشاند

تمام انتظارم سفید می شود

                          از لا به لای سفیدی ها

                                            مروارید نگاهت 

                                                          شبانه گل میکند و عشق را فاش می سازد

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٦ آبان ،۱۳۸٥ - رفیق عشق