****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


 

مثل حباب

به اندازه حباب بی حوصله ام

کاش به هان سادگی هم

از بند بغض های نهفته رها می شدم...

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٥ - رفیق عشق