****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


 

عشق يعنی...

بی پروا؛بی غرور؛بی ترس از حسابگری ها

    سوختن؛باختن و دوباره يافتن...

اول بايد همه ی هستی ات را به نيستی بکشی تا دوباره هست شوی...

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٤ - رفیق عشق