****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


 

زندگی همين دو روز نذار بيشتر از اين دلت بسوزه...

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٤ - رفیق عشق