****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


 

می خواهم بميرم

نه اينکه قلبم از کار بايستد

و تنم سرد شود

می خواهم به مرگی کاملا غير عادی بميرم

مرگی شبيه بخار شدن آب

روييدن دانه

غروب خورشيد

ابری شدن آسمان

می خواهم نيست شوم

تا در دنيای ديگر ظاهر شوم

دنيايی شبيه عالم خيال

که در آن همه چيز عادی باشد

جز وحشت از نيستی

جز تنهايی

جز جدايی...

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٤ - رفیق عشق