****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


 

چه زيباست تجربه ی عشق

                             با تمام ناکامی هايش

                                                تنها به اميد آن لحظه....

                                                                    که آيا فرا می رسد

                                                                                          

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٤ - رفیق عشق