****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


قصه ی پونه ی عشق

دو چشمت سرزمين آرزوها ؛ نگاهت داستان آشنايی است...

امان از آن زمان که قلب عاشق؛گرفتار خزان يک جدايی است...

تو در آن سوی مرمرهای احساس ومن در جستجوی يک بهانه ...

که شايد روزی از فصل شکفتن ؛ به تو گويم کلامی عاشقانه...

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٤ - رفیق عشق