****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


 

                        خنده ات که رها ميشود

                و پروازکنان در آسمان مرا می جويد

                    تمامی درهای زندگی را به رويم ميگشايد

                         عشق من خنده تو در تاريک ترين لحظه ها می شکفد

                                نان را هوا را روشنی را بهار را از من بگير اما خنده ات را هرگز

                                      تا چشم از دنيا نبندم

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٤ - رفیق عشق