****رفیق عشق**** رفیق عشق****

Teddy Bear

رفیق عشق


 

دا نه های برف

 گل یخ را می پوشاند

تمام انتظارم سفید می شود

                          از لا به لای سفیدی ها

                                            مروارید نگاهت 

                                                          شبانه گل میکند و عشق را فاش می سازد

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٦ آبان ،۱۳۸٥ - رفیق عشق

 

نمی شود...

نمی شود آوازی رنگين تر از صدای تو باشد

 می شود صدايی به عمق يک سلام تو باشد

نمی شود که بهار از تو سبز تر باشد

شکوفه از تو شا داب تر باشد

پاييز از تو غمگين تر

نمی شود که تو باشی و شعر هم باشد

نمی شود که تو باشی؛گلدان ياس هم باشد

نمی شود که شب هنگام

                           عطر نگاه تو باشد

                                               محبو به های شب هم باشند

نمی شود که تو باشی و من عاشق تو نباشم

نمی شود که تو باشی

                      درست همينطور که هستی

                                                  ومن هزار بار عاشق تو نباشم

نمی شود؛ می دانم نمی شود

                                          که بهار از تو سبز تر باشد...

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٥ - رفیق عشق

...

نه دل مفتون دلبندی           

                           نه جان مدهوش دلخواهی

نه بر بر مژگان من اشکی

                          نه بر لب های من آهی

نه جان بی نصيبم را

                         پيامی از دلارامی

نه شام بی فروغم را

                       نشانی از سحرگاهی

نيابد محفلم گرمی

                       نه از شمعی نه از جمعی

ندارد خاطرم گرمی

                      نه با مهری نه با ماهی

                  کی ام من؟

                 آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٥ - رفیق عشق

 

دلم می خواست...

 

دلم می خواست عشقم را نمی کشتند

صفای آرزويم را؛ که چون خورشيد تابان بود؛می ديدند

چنين از شاخسار هستی ام آسان نمی چيدند

گل عشقی چنين شاداب را پرپر نمی کردند

به باد نامردی ها نمی دادند

به صد خواری نمی خواندند

چنين تنها به صحراهای بی پايان اندوهم نمی بردند

دلم می خواست؛يک بار دگر او را کنار خويش می ديدم

به ياد اولين ديدار در چشم سياهش خيره می ماندم

دلم يک بار دگر؛همچو ديدار نخستين پيش پايش دست و پا می زد

شراب اولين لبخند در جام وجودم های و هوی می کرد

غم گرمش نهانگاه دلم را جست ئ جو می کرد

دلم می خواست دست عشق

چون روز نخستين هستی ام را زير و رو می کرد!

مگو اين آرزو خام است!

مگو روح بشر همواره سر گردان است!

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٥ - رفیق عشق

از جدايی

تو را صدا کردم

تو عطر بودی و نور

تو نور بودی و عطر گريز رنگ خيال

درون ديده ی من ابر بود و باران

صدای سوت ترن

صوت سوگواران بود

ز پشت پرده ی باران

تو را نمی ديدم

تو را که می رفتی

ميان ماندن و رفتن

حصار فاصله

                 فرسنگهای سنگی بود

غروب غم زندگی

                سايه های دلتنگی

تو را صدا کردم

تو رفتی و همه گل ها تو را صدا کردند

و برگهای درختان

             تو را صدا کردند

صدای برگ درختان

             صدای گلها را

سرشک ديده ی من؛ ناله تمنا را

نه ديدی و نه شنيدی

                      ترن تو را می برد

ومن

حصار فاصله را

                      نظاره می کردم

دلم برای کسی تنگ است

که آفتاب صداقت را

به ميهمانی باغ می آورد

و دستهای سپيدش را

                       به آب می بخشيد

دلم برای کسی تنگ است

که چشمهای قشنگش را

به عمق آبی دريا می دوخت

و شعر های خوشی چون پرندگان می خواند

دلم برای کسی تنگ است

که همچون کودک معصومی

دلش برای دلم می سوخت

و مهربانی را نثار من می کرد

دلم برای کسی تنگ است

کسی که بی من ماند...

                            کسی که با من نيست

کسی...

                    دگر کافی است

بيا؛بيا برويم

به آستانه گلهای سرخ در صحرا

                                        مهربانی را

                                                         ز قطره؛قطره باران

                                                                 ز نو بياموزيم...

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - رفیق عشق

 

بی تو خاکستر سردم ای دوست

با تو اما

             دلم از آتش هستی سوزان

روحم از شوق شکفتن لبريز

             ونگاهم به نگاهت حيران

نگار عزيزم و نسرين عزيزم                  

 

                          تولدتون مبارک...

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - رفیق عشق

تو نيستی که ببينی

تو نيستی که ببينی...

چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاريست

چگونه عکس تو در برق شيشه ها پيداست

چگونه جای تو در جان زندگی سبز است!

هنوز پنجره باز است؛

تو از بلندی ايوان به باغ می نگری

در خت ها و چمن ها و شمعدانی ها

به آن ترنم شيرين

                          به آن تبسم مهر

به آن نگاه پر از آفتاب می نگرد

تمام گنجشگان؛

                          که در نبودن تو؛

ترا به نام صدا می کنند!

                                  هنوز نقش تو را از فراز گنبد کاج

کنار باغچه

                     زير در خت ها

                                           لب حوض

درون آينه ی پاک آب می نگرند!

تو نيستی که ببينی چگونه پيچيده است

طنين شعر نگاه تو در ترانه من

تو نيستی که ببينی چگونه می گردد

نسيم روح تو در باغ بی جوانه ی من

چو نيمه شب ها کز پاره ای ابر سفيد:

به روح لوح سپهر؛

ترا چنان که دلم خواسته است؛ساخته ام

چه نيمه شب ها ؛وقتی که ابر با زيگر؛

هزار چهره به هر لحظه می کند تصوير

                                                  به چشم هم زدنی؛

ميان آن همه صورت ترا شناخته ام!

                                                 به خواب می ماند؛

تنها به خواب می ماند؛

چراغ؛آينه؛ديوار؛بی تو غمگينند!

تو نيستی که ببينی چگونه با ديوار

به مهربانی يک دوست؛

                                  از تو می گويم!

تو نيستی که ببينی چگونه از دیوار ؛

                                  جواب می شنوم!

تو نيستی که ببينی چگونه دور از تو

به روی هر چه در اين خانه است؛

غبار سربی اندوه بال گسترده است

تو نيستی که ببينی دل رميده ی من

به جز ياد تو همه چيز را رها کرده است!

غروب های غريب

                           در اين رواق نياز؛

پرنده ساکت و غمگين؛

                           ستاره بیمار است!

دو چشم خسته ی من

                         در اين اميد عبث؛

چو شمع سوخته جان هميشه بیدار است

                                                   تو نيستی که ببينی!

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٥ - رفیق عشق

 

مثل حباب

به اندازه حباب بی حوصله ام

کاش به هان سادگی هم

از بند بغض های نهفته رها می شدم...

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٥ - رفیق عشق

پا به پای بيزاری

دلم هوای خزان کرده است

دلم هوای کوچ پرنده های غريب

و پا به پای تمام نقوش بيزاری

دلم هوای پژمردن کرده است

چه بی تفاوتی تلخی

دلم هوای مردن کرده است

                                کجاست يار؟

                                               کجاست ظلمت؟

                                                                    کوچه؟

                                                                              تنهايی؟

دلم هوای مردن کرده است...

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٥ - رفیق عشق

 

يا مقلب القلوب والابصار                              يا مدبر اليل و النهار

يا محول الحول والاحوال                               حول حالنا الی احست الحال

سال۱۳۸۵ مبارک باد.

يارب ز شراب عشق سرمستم کن    وز عشق خودت نيست کن و هستم کن

از هر چه به جز عشق تهيدستم کن      يکباره به بند عشق پابستم کن

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٤ - رفیق عشق